Chiêu tướng đỏ nhận thêm mảnh tướng đỏ

Thời gian: 0 giờ 01 ngày 05/10 - 23 giờ 59 ngày 12/10.

Áp dụng cho những hiệp khách chưa sở hữu Đao Đế, Đoàn Ngâu Hiến.

Trong thời gian sự kiện, nếu hiệp khách chiêu mộ được tướng đỏ Đao Đế hoặc Đoàn Ngâu Hiến hãy gửi thông tin sau về mục inbox của fanpage HKGH Mbile để nhận thưởng:

- Tên nhân vật.

- ID nhân vật.

- Máy chủ.

Phần thưởng nhận được sau khi gửi thông tin:

- Chiêu được Đao Đế: nhận thêm 30 mảnh Đao Đế.

- Chiêu được Đoàn Ngâu Hiến: nhận thêm 30 mảnh Đoàn Ngâu Hiến.

Chú ý:

Event chỉ áp dụng 1 lần duy nhất đối với những hiệp khách chưa sở hữu Đao Đế và Đoàn Ngâu Hiến.