Sự kiện đổi đồ nhận 1000 ngọc

Thời gian: 0 giờ 01 ngày 05/10 - 23 giờ 59 ngày 12/10.

Hiệp khách có thể thu thập được những vật phẩm sự kiện gồm: "Hiệp", "Khách", "Giang", "Hồ" khi vượt ải. Sử dụng những vật phẩm thu thập được để đổi thưởng ở mục "Sự Kiện" trong game.

Với mỗi bộ chữ sẽ đổi được những phần quà giá trị tương ứng. Đặc biệt với bộ chữ Hiệp Khách Giang Hồ sẽ đổi được gói quà 10000 Ngọc. Quá hấp dẫn phải không nào? Chần chờ gì mà không tham gia sưu tầm ngay bây giờ!