Thần Tài May Mắn

Thời gian: 0 giờ 01 ngày 13/10 - 23 giờ 59 ngày 19/10.

Hiệp khách có thể tham gia Thần Tài May Mắn ở mục "Sự kiện" trong game. Tại đây, hiệp khách có cơ hội nhận được:

- Hạng 1: Rương tướng đỏ Đoàn Ngâu Hiến*20.

- Hạng 2: Rương tướng đỏ Đoàn Ngâu Hiến*10.

- Hạng 3: Rương tướng đỏ Đoàn Ngâu Hiến*5.