Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản để
nhận Giftcode trong game Hiệp Khách Giang Hồ

Đăng ký
Đăng nhập

Bước 2: Nhấn nút "Kích hoạt" để hiển thị
Giftcode: Trị giá 100.000đ

Kích hoạt